top of page

Ruhsat ve İnşaat Yapım Süreci

BOTOSAN Toplu İş Yeri Kooperatifimiz 28 Ağustos 2014 tarihinde Osman Admış başkanlığında, sektöründe başarılı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurulmuştur. Bizim kooperatif anlayışımız, şeffaf, hızlı, etkili, ekonomik, inovasyona dayalı, modern sanayi tesisleri kurmaktır. Şeffaflık ve dürüstlük adına yapmış olduğumuz her işi internet sitemizden tüm üyelerimize duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz.


Projemiz, Kooperatifimizin kurulmasıyla; ortaklara arsa ve arazi satın alarak, birleştirme, imar planları yaptırma, uygun bir biçimde böldürerek alt yapı, plan, proje ve maliyet hesapları yaparak toplu iş yeri yapmak için yola çıkmıştır.

Konsepti; imalat sektöründe hammadesi metal olan, metal ve metal işleme sanatı üzerine faaliyet gösteren esnafın kendini büyütmesi, geliştirmesi ve ekonomiye katkı sağlamak, istihdamı artırmak amacıyla iş yerleri inşa etmektir.

Biran önce işe başlamak adına bir ay içinde yaptığımız piyasa araştırmaları neticesinde, Kocaeli Büyük Şehir sınırları içerisinde Gebze ilçesi, Balçık köyünde bulunan 1653 no lu 78320 m2 olan parsel ile 24/09/2014 tarihinde ön anlaşma yaptık.

Arsa sahibi ile anlaşılmış olan 1653 no lu parselin m2 birim fiyatı 180 $ olup toplamda tapu harcı ve emlak komisyon bedeli ödemeleri dahil bizim 14.600.000$ (ondörtmilyonaltıyüzbin dolar) gibi bir bütçeyi oluşturmamız gerekliydi. Kooperatifimize üye olarak alacağımız esnafında nakit sıkıntılarını düşünerek, Bizi ve Kooperatif projelerimizi yakından tanıyan ve daha öncesinde başarıyla tamamlamış olduğumuz iki ayrı projemize finans desteği sunan, çözüm ortağımız Türkiye finans Katılım Bankasıyla yapmış olduğumuz görüşmede arsa alımında ve inşaat projesi ve yapı ruhsatı alımının ardından inşaat yapım maliyetlerinin karşılanması ve garantör olunması noktasında 30/09/2014 tarihinde protokolümüz imza altına alındı.

02/12/2014 tarihi itibariyle toplam 263 üye sayısına ulaştık, banka ile yaptığımız garantörlük protokolü ile üyelerimize uygun kredi kullanımı sağlayarak 05/12/2014 tarihinde, yani kooperatifin kuruluşundan 3 ay sonra tüm bedelini peşin olarak ödeyerek, 1653 nolu parselin tapu devrini kooperatifimiz adına devraldık. Anlaşmalı bankamız tarafından üyelerimize 22.000.000.00 TL kredi limiti tanımlandı fakat üyelerimiz tarafından 5.800.000.00 TL kredi kullanımı gerçekleşti. Tapu alımından sonra yönetim olarak arsamızın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde ve Gebze Belediyesinde imar çalışmalarının takibini başladık. 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarımızda kolaylık sağlaması tavsiyesiyle, büyüme kararı 2015 yılı Olağan Genel Kurulda alındı ve ardından 371, 372, 377, 378, 389 nolu parsellerin bedelleride ödenerek kooperatifimiz adına tescili yapılmış olup, Üye sayımız 350 kişi ve toplamda kooperatifimiz 107.720 (yüzyedibinyediyüzyirmi) m2 alanın mülkiyet sahibi olmuştur.


Hedefimiz, Gebze Belediyesinden inşaat yapı ruhsatını aldıktan sonra 24 ay içinde inşaatın tamamlanıp, iskan alınıp, kooperatif üyelerine işyerlerini teslim etmektir.

1 - YAPI RUHSATI ve RESMİ İMAR DURUMU SÜRECİMİZ.


a . Kocaeli Büyük Şehir tarafından 1/5000 ölçekli planlarda Sanayi alanından, Küçük Sanayi Alanına geçilmesi.


b . Gebze Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli planın, 1/5000 ölçekli plana uyumlu hale gelmesi.


c . 18. Madde uygulaması olarak bilinen Uygulama imar planının yapılması.


d . Uygulama Palanının Tapuya tescil olmasıyla YENİ TAPULARIN çıkması


e . Arsa niteliği taşıyan Yeni Tapularla, başvuruda bulunarak Gebze Belediyesinden


RESMİ İMAR DURUMU alınarak İNŞAAT RUHSAT Sürecinin Başlatılması.

** 30.11.2020 Tarihinde Bütün Parsellerimize ait RESMİ İMAR DURUMU alınmış ve Sitemizde yayınlanmıştır.


f - Projemizdeki Bodrumlu ve BODRUMSUZ dükkan adetlerinin belirlenilmesi için 31.01.2022 tarihine kadar BODRUMSUZ dükkan isteyenlerin Dilekcelerinin kabulu.


** 31. Ocak 2022 Tarihine kadar BODRUMSUZ Dükkan isteyen üyelerin dükkan adeti tesbiti yapılmış ve yapılan vaziyet planı 04 Aralık 2022 de Genel Kurul onaylanmıştır.


**Revize edilmesi talebinde bulunulan vaziyet planı ise 12 Mayıs 2022 tarihinde Genel Kurul Onayından geçmiştir.

**12 Mayıs 2022 Tarihli kongre öncesinde 13 adet yapı adamıza ait mimari proje Gebze Belediyesi İmar Müdürlüğüne teslim edilmiştir.


h - Noter Huzurunda yapılacak Kura çekilişi sonrasında, hangi dükkanın kime ait olduğu belirlendikten sonrasında,

**26 Haziran 2022 Pazar günü saat 09.00 da Osman Hamdi bey kültür merkezinde yapılacaktır.

1 - Dükkan sahibinin yapacağı tercihe göre vitrinli veya atölye tipi dükkanlar belirlenecek. ( farkını ödemek üzere)

3 - Kurumun musade ettigi ölçüde enerji tercihe bağlı ( bedeli ödenmek üzere )

2 - İNŞAAT YAPIM SÜRECİNDEKİ AŞAMALARIMIZ;

 1. Gebze Belediyesi’nden inşaat yapı ruhsatının alımından sonra idari ve teknik şartname hazırlanması, maliyet hesaplarının çıkartılması, keşfin hazırlanması ve işin inşaat yapımı için Proje Yönetim firmanın belirlenmesi. **12.09.2022 / 27.09.2022 Tarihleri arasında Proje Yönetim Firması teklifleri alınmaktadır

 2. Hizmet alımı anlaşması yapılan SPK Lisanslı iki ayrı firmanın hazırladığı şerefiye payının üyeler tarafından kabulünden sonra Gebze Ticaret Odasına Tescil ettirilmesi. **17.05.2022 tarihnde Gebze Ticaret odası tarafından Tescil edildi.

 3. Noter huzurun da bağımsız bölümlerin kurasının çekilerek her bir üyenin hangi bağımsız bölüme sahip olduğunu belirlemek . **26Haziran 2022 pazar günü saat 09.00 da Osman Hamdi bey kültür merkezinde yapılacaktır.

 4. Proje Yönetim Firması tarafından, ihalenin düzenlenmesi **Temmuz ayı içerisinde ihalenin düzenlenilmesi öngörülmektedir.

 5. İhaleye katılacak olan firmaların Proje Yönetim Firması tarafından, iş bitirmeleri ve banka teminat mektupları, Aktif bilançoları ve Teknik yapılarıda dikkate alınarak Yeterlilik verilmesi,

 6. İhalede ortaya çıkan bedel üzerinden, her bir bağımsız bölümün inşaat yapım maliyeti üzerine, şerefiye payını da ekleyerek, işe konu olan her bağımsız bölüm için kooperatif üyesinin ödeyeceği maliyetin belirlenmesinin ardından,

 7. Banka ve Katılım bankalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda fiyatlamaları uyugun olan, banka veya katılım bankasıyla, Proje bazında anlaşma yapılarak üyelerimizin taleplerine cevap verebilecek bir finans kuruluşuyla anlaşarak, üyelerimize enuygun rakamdan kıredi imkanı sağlamak. ( Üyemiz kendisi daha uygun rakamlarda kiredi buluyor ise oradan kiredi kulanabilirler.)

 8. üyemiz tarafından bu bedel nakit olarak ödenecek, ödenemiyor ise anlaşmalı bankamızdan kredi çekilecek, çekilen krediler ve nakit yatırılan bedeller kooperatif hesabında anlaşmalı banka tarafından bloke edilecek ve işi yapan müteahhit firmanın, vermiş olduğu banka teminat mektubu da anlaşmalı bankamıza teslim edildikten sonra, anlaşmalı bankamız her bir üyemize işin bu bedelle ve bu sürede biteceğine dair garantörlük sözleşmesi imzalanması için gerekli ortam oluşturulacaktır..

 9. İhaleyi alan yüklenici firma, her ayın sonunda yapacağı hakkediş raporunu, hizmet alım anlaşması yaptığımız Proje Yönetim firması tarafından uygun görülmesi ve onay verilmesi halinde, anlaşmalı bankamızın göndereceği ekspertizin, vereceği onay doğrultusunda hakkediş ödemeleri yapılır. Yapılan iş pursantaj cetveli yöntemiyle işin yüzde kaçı yapıldıysa, yüklenici firmaya o kadar ödeme yapılır.

 10. İşin bitiminde gerekli tüm resmi kurumlardan ilişiksiz yazısı alınması,

 11. Gebze Belediyesi’nden iskan alımı ve işyerlerinin üyelere tahsisi.
Son Yazılar

Hepsini Gör

1. ETAP 2. İHALE PROJE YÖNETİM İHALESİ SONUCU

1. Etabın 2. İhalesi olan 332 Ada - 2 Parsel, 324 Ada - 12 Parsel, 324 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 9 Parsel, 326 Ada - 10 Parsel, 326 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 18 Parsel, 327 Ada – 3 Parsel, 328 Ada –

Comments


bottom of page