top of page

2019 GENEL KURULUSayın Kooperatif üyemiz;

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’mizin 2018 dönemi ilanlı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı adreste ve gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 30/06/2019 Pazar günü Saat 10:00’dGüzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi(Gebze Belediyesi Yanı) Gebze/KOCAELİ adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 14/07/2019 Pazar günü ayni yer ve saatte toplantının yapılmasına karar verilmiştir.İştirakinizi istirham ederiz.

GÜNDEM

  1. Açılış yoklama.

  2. Divan heyetinin seçimi, toplantı tutanağının imzalanması için divan üyelerine imza yetkisi verilmesi.

  3. Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması

  4. 2018 dönemi bilanço, gelir-gider tablosunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.

  5. Yönetim ve Denetim kurulunun ibrası.

  6. İmar planları ve ruhsatla ilgili bilgilendirme

  7. İmar uygulaması (18.madde) sonrasında oluşan parsellerimiz hakkında bilgilendirme yapılması

  8. 2019 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü.

  9. Dilek ve temenniler

  10. Kapanış

Osman ADMIŞ

Yön.K.Başkanı

Son Yazılar

Hepsini Gör

30 MAYIS 2024 GENEL KURUL DUYURUSU

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURULU 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:30'da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde yapılacaktır. 30 Mayıs 2024 Genel Kuruluna ait Gündem, Yön

Comments


bottom of page