top of page

2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Sayın Üyelerimiz;


S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’mizin ilanlı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda yazılı adreste ve gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 08/12/2018 Cumartesi günü Saat 09:30’da Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi (Gebze Belediyesi Yanı) Gebze/KOCAELİ adresinde çoğunluk sağlanamaması halinde 15/12/2018 cumartesi günü aynı yer ve saatte toplantının yapılmasına karar verilmiştir.


GÜNDEM

  1. Açılış yoklama.

  2. Divan heyetinin seçimi, toplantı tutanağının imzalanması için divan üyelerine imza yetkisi verilmesi.

  3. Kooperatifin şu ana kadar yaptığı işler hakkında kısa bilgi verilmesi ve yapılan işlemlerin genel kurulun onayına sunulması

  4. Resmi imar durumu harcı, inşaat ruhsat harcı, 1/25000 , 1/5000, 1/1000 ölçekli plan müelliflerine ödenecek yapım bedelleri ve mimari proje statik proje, tesisat , elektrik projeleri alt yapı ve peyzaj projeleri ve zemin etüt bedellerini içeren yatırım bütçesinin görüşülüp ortakların mali yükümlülüklerinin belirlenerek karara bağlanması.

  5. Ortaklardan bazılarının kooperatif banka hesabına fazla yatırdıkları paraların, döviz olanlarının genel kurul tarihi itibariyle merkez bankası efektif alış kurundan Türk lirasına çevrilerek mali borçlarına mahsubunun görüşülüp karara bağlanması

  6. Dilek ve temenniler

  7. Kapanış

Osman ADMIŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Son Yazılar

Hepsini Gör

1. ETAP 2. İHALE PROJE YÖNETİM İHALESİ SONUCU

1. Etabın 2. İhalesi olan 332 Ada - 2 Parsel, 324 Ada - 12 Parsel, 324 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 9 Parsel, 326 Ada - 10 Parsel, 326 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 18 Parsel, 327 Ada – 3 Parsel, 328 Ada –

bottom of page