top of page

2014 MALİ AÇIKLAMALAR

Güncelleme tarihi: 28 Kas 20222014_MALİ_AÇIKLAMALAR
.doc
DOC dosyasını indir • 69KB

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU


A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı : S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

b) Kuruluş bilgileri : 27.08.2014

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 27.08.2014 - 936114

d) Adresi: Aydıntepe Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Şafak İş Merkezi No:71/5 Tuzla/İstanbul

e) Telefon/Faks Numaraları: 0216-471 31 00 GSM: 0532-569 13 86

f)Web adres: www.botosan.com Elektronik posta: info@botosan.com


B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1- Osman ADMIŞ 14.09.2014-14.09.2017 Yok

2- İbrahim GÖKGÖZ 14.09.2014-14.09.2017 Yok

3- Osman Nuri ÇINAR 14.09.2014-14.09.2017 Yok

4- Hamdi ŞATIROĞLU 14.09.2014-14.09.2017 Yok

5- Halil İbrahim SEVİM 14.09.2014-14.09.2017 Yok

6- Ali SELMAN 14.09.2014-14.09.2017 Yok

7- Ziya KÖPRÜBAŞI 14.09.2014-14.09.2017 Yok


2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1- Salih TAN 14.09.2014-14.09.2017 Yok

2- Ecevit KAPLAN 14.09.2014-14.09.2017 Yok


3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi

1- Satılmış DORUK 01.11-31.12.2014 3322.03 3.216,88 1.573,63 2- Neslihan SAĞLAM 01.11-31.12.2014 9112.06 1.790,66 855,00

3- Dilek KARABULUT 16.12-31.12.2014 4311.06 773,67 363,69


4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

27.08.2014 Tarihinde kooperatifimiz kurulmuş olup, 05.12.2014 tarihinde Kocaeli ili Balçık Köyü Kumtepe Mevkiinde 78.320 m2 arsa 14.097.600,00 USD bedelle alınmış ve bedeli peşin olarak ödenmiştir. Gebze Belediyesi ile ruhsat alma ile ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Yıl sonuna yakın bir zamanda inşaat ruhsatımızı almayı ve taahhüt ettiğimiz süre içinde inşaatı bitirmeyi öngörmekteyiz.

Çevre parsellerden kooperatifimize talepler gelmekte olup genel kurul gündem maddesi olarak görüşlerinize arz edilmiştir.


5) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

Kuruluşumuz 2014 Yılı olduğundan önceki dönem bulunmamaktadır.

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

1. ............................................... ........................... .................................... ........

GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

1. ............................................ ............................. ................................. .........


C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:


1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : 31.12.2014 Tarihi itibariyle,

Kooperatifimizde, 450 adet işyeri üzerinden hesaplama yapılmış, 444 adet işyeri karşılığı hisse satılmış olup,

- 31.328 USD X 444 = 13.909.632,00 USD arsa bedeli, tahsil edilen, 13.859.423,77 USD tahsil edilmiş olup, 50.208,23 USD ortaklardan arsa bedeli olarak alacağımız bulunmaktadır.

- 3.000,00 TL X 444 = 1.332.000,00 TL olarak giderler karşılığı, tahsil edilen 1.313.512,93 TL tahsil edilmiş olup, 18.487,07 TL alacağımız bulunmaktadır.

- 500,00 TL X 444 = 222.000,00 TL Sermaye bedeli, 221.000,00 TL tahsil edilmiş olup 1.000,00 TL alacağımız bulunmaktadır.

- Yönetim Kurulu tarafından kuruluş, tefrişat diğer harcamalar için alınan borç 55.558,49 TL

- Ortak dışı banka hesabımıza gelen iade edilecek paralar toplamı, 135.057,64 TL dir.

- Arsa bedeli toplam, 14.097.600,00 USD olup, 300.000,00 USD avans, 13.497.600,00 USD T.Finans Bankası Bloke çek ile, 300.000,00 USD havale olarak tamamı ödenmiştir.

Satılmayan 6 adet hisse karşılığı 6 X 31.328,00 USD = 187.968,00 USD Giderler karşılığı ve diğer tahsilattan karşılanmıştır.

Sonuç olarak;

Tahsilatlar 13.859.423,77 USD 1.725.129,06 TL


2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam Tahsilat : 32.803.304,63 TL (13.859.423,77 USD)

Toplam Ödemeler : 32.622.087,67 TL

Kalan para : 181.216,96 TL (17.790,00 USD)


3)Kooperatifin ödemelerinin (giderlerinin) dökümü aşağıda gösterilmiştir.


Arsa Bedeli 31.609.638,72 TL (14.097.600,00 USD)

Tapu Harcı Ödemesi 632.381,00 TL

Emlak Komisyonu Ödemesi 250.000,00 TL

Personele Avanslar 3.449,17 TL

Verilen İş Avansları 2.340,00 TL

Verilen Sipariş Avansları 3.300,00 TL

Yönetime borç iadesi 30.587,34 TL

Muhasebe ücreti ödeme 5.190,00 TL

Avukat Ücreti Ödeme 4.720,00 TL

Matbaa ve Kırtasiye Ödemesi 13.575,58 TL

Kiralık Bina Bakım ve Onarım 3.724,83 TL

Mobilya Mefruşat Demirbaş 3.798,92 TL

Ödenen Personel Ücretleri 7.327,39 TL

Ortak Dışı Ödemeler İadesi 11.333,45 TL

Ödenen Vergiler 4.922,53 TL

Ödenen SGK Primleri 366,37 TL

Su Giderleri 72,00 TL

Telefon Giderleri 1.027,29 TL

Noter Giderleri 5.448,97 TL

Temsil ve Ağırlama Giderleri 8.321,50 TL

Yemek Giderleri 6.189,56 TL

Kira Giderleri 8.123,00 TL

Büro Aidat Giderleri 851,65 TL

Oda Aidat Giderleri 804,20 TL

Tescil ve İlan Giderleri 3.019,50 TL

Banka Giderleri 1.574,70 TL

--------------------------

Ödemeler Toplamı 32.622.087,67 TL

Nakit kasası : 1.927,48 TL

Tahsildeki Çekler : 118.452,00 TL

TL Banka Mevduatı : 19.470,39 TL

USD Banka Mevduatı: 41.367,09 TL (17.790,00 USD)

------------------------

Hazır Değerler Toplamı 181.216,96 TL


Ödemeler ve Hazır Değerler Toplamı 32.803.304,63 TL


4) Kullanılan Banka Kredilerinin: Kullanılan kredi yoktur.

Banka Adı Tutarı Faiz Oranı Vadesi Ödenen Kalan


5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye : 0,00

2. Vergi Dairesine : 20.405,64 TL

3. Sigorta (SSK) : 2.379,00 TL

4. Satıcılara Borçlar : 342.895,06 TL (Emlak Komisyonu A Gayrimenkul Ltd.Şti.)

5. Yükleniciye : 0,00

6. Personele : 99.253,20 TL (Huzur Hakları)

7. Diğer Borçlar : 24.971,15 TL (Ortaklara Borçlar)

8. Diğer Borçlar : 123.724,19 TL (Ortak Dışı Gelen İade edilecek paralar)


6) Demirbaş ve diğer araçlar :

Cinsi Bedeli Adedi

1.Bigisayar 1.694,00 1 adet

2.Plazma TV 1.525,42 1 adet


7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış) Noter Tasdiki(Kapanış)

Defterin Türü Tarih ve Sayısı Noter.Adı Tarih ve Sayısı Noter.Adı


1-Yevmiye Defteri, 03/09/2014-28846 Kartal 10.Noter ...../...../200../….. ....................


2-Envanter ve Bilanço Def. 03/09/2014-28848 Kartal 10.Noter


3-Defteri-Kebir Def. 03/09/2014-28847 Kartal 10.Noter


4-Yönetim Kurulu Karar Def03/09/2014-28850 Kartal 10.Noter 08.01/2015-00633 Kartal 10.Noter


5-Genel Kurul Karar Defteri 03/09/2014-28849 Kartal 10.Noter


6-Ortak Kayıt Defteri 03.09.2014-28854 Kartal 10.NoterÇ. ORTAKLIK İŞLEMLERİ :


1) Mevcut Ortak Sayısı : 263

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 263

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : -,-

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı : Taşıyor.


2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 1.332.000,00

-Ortaklardan yapılan tahsilat : 1.313.512,93

-Ortakların aidat borcu : 18.487,07


3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar : -,-

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : -,-

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : -,-


4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden Devralan Yönt. Krl.Tarih No

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebebi yerine ortak alınıp alınmadığı


6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Adı Soyadı Odemelerin tarihi Ödemenin tutarı

.............................. ......................................... .....................


D. ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :


1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı, 14.09.2014


2-Gayrimenkul alım tutarları : 32.242.018,99 (Tapu harcı dahil)


3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: Arsa peşin alınmış olup, tamamı kooperatif adına tescil edilmiştir.


4-. İnşaat Yapım Yöntemi : -,-

-Konut/işyeri Sayısı : -,-

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “.....................................................................................................................................................................................................................................”


5)Yapılan İhalelerin :

Yapılan İhaleler İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli Konusu Tarafları

1.……………. ………………………………… ………………… ………….


6)Arsa veya arazinin imar durumu : Planlı Bölge

-Proje : Yok

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su : Yok

-Altyapı durumu : -,-

-Çevre düzenleme çalışmaları : -,-


7)Hakedişlerin T. No Müteahhid/taşeron adı Yapılan Ödeme Kalan


1.................................. ................. . ...................... ................


8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:” 31.12.2014 Tarihi itibariyle inşaat seviyesi, inşaatların tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti 0,00


9)Kesin Maliyet : -,-

-Şerefiye Tespiti : -,-

-Kur’a Çekimi : -,-

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: -,-

-Tapu Dağıtım Tarihi : -,-

-Tasfiye Başlangıç Tarihi : -,-


E. HUKUKİ FAALİYETLER :


1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar : Yoktur.

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No Aşaması


1).................................................................................................................................


2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları : Yoktur

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No


1).................................................................................................................................

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları, yoktur.

Davacı/şikayetçi Konusu Hazırlık numarası


1).................................................................................................................................


Bu rapor kooperatifin 27.08.2014-31.12.2014 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 17/05/2015S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ


Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi


Osman ADMIŞ İbrahim GÖKGÖZ Osman Nuri ÇINAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi


Hamdi ŞATIROĞLU Halil İbrahim SEVİM Ali SELMAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Ziya KÖPRÜBAŞI

Son Yazılar

Hepsini Gör

1. ETAP 2. İHALE PROJE YÖNETİM İHALESİ SONUCU

1. Etabın 2. İhalesi olan 332 Ada - 2 Parsel, 324 Ada - 12 Parsel, 324 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 9 Parsel, 326 Ada - 10 Parsel, 326 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 18 Parsel, 327 Ada – 3 Parsel, 328 Ada –

Comentários


bottom of page